Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Sisällysluettelo

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. hän vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Johtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

CEO, Chief Executive Officer on yrityksen korkein johtaja, joka vastaa yrityksen päivittäisestä toiminnasta ja strategian toteuttamisesta. Johtaja toimii yhtiön hallituksen alaisuudessa ja raportoi suoraan hallitukselle. Hänen vastuullaan on johtaa yritystä, tehdä strategisia päätöksiä, asettaa tavoitteita, valvoa liiketoimintaa ja varmistaa, että yritys saavuttaa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Tehtävät

Tehtäviin kuuluu yleensä organisaation johtaminen, henkilöstön hallinta, liiketoiminnan kehittäminen, taloudellisen suorituskyvyn seuranta, suhdetoiminta sijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä päätösten tekeminen yrityksen toimintaan liittyvissä asioissa. Johtaja voi myös edustaa yritystä ulkoisissa tilaisuuksissa ja neuvotella tärkeistä sopimuksista tai yritysostoista.

Vastuut

Toimitusjohtajan rooli ja vastuu vaihtelevat yrityksen koosta ja toimialasta riippuen. Suurissa yrityksissä toimitusjohtaja voi johtaa useita osastoja ja toimintoja, kun taas pienemmissä yrityksissä toimitusjohtaja voi olla suoraan vastuussa koko organisaation toiminnasta.

Palkka

Palkka voi vaihdella suuresti eri yritysten ja toimialojen välillä. Palkan suuruuteen vaikuttavat muun muassa yrityksen koko, taloudellinen suorituskyky, kokemus ja osaaminen, vastuualueet sekä markkinaolosuhteet.

Suurissa ja kansainvälisissä yrityksissä johtajien palkat voivat olla erittäin korkeita, usein miljoonien dollareiden tai eurojen vuosiansioita. Näihin palkkoihin voi sisältyä peruspalkan lisäksi erilaisia bonuksia, kannustinpalkkioita, osakeoptioita tai muita etuuksia. Lisäksi toimitusjohtajat voivat saada erillisiä palkkioita onnistuneiden liiketoimintatulosten tai yrityksen arvon kasvun perusteella.

On kuitenkin tärkeää huomata, että johtajien palkat voivat herättää julkista keskustelua ja arvostelua, erityisesti kun ne nähdään kohtuuttoman suurina suhteessa yrityksen muihin työntekijöihin tai kun yrityksen taloudellinen suorituskyky ei vastaa odotuksia.

83 / 100

Piditkö sisällöstä?

Jaa tämä sivu sosiaaliseen mediaan.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää sinun tarpeista, toiveista ja tavoitteista.
Nyt