Myynti

Myynti on prosessi, jossa yritys tai yksilö pyrkii saamaan asiakkaita ostamaan tuotteita tai palveluita vastikkeeksi maksusta.

Sisällysluettelo

Myynti

Myynti on prosessi, jossa yritys tai yksilö pyrkii saamaan asiakkaita ostamaan tuotteita tai palveluita vastikkeeksi maksusta. Myynti on yksi keskeisistä liiketoiminnan toiminnoista ja sen tavoitteena on luoda ja ylläpitää kannattavia asiakassuhteita sekä tuottaa liikevaihtoa ja tulosta yritykselle.

Prosessi

Myyntiprosessi alkaa potentiaalisten asiakkaiden tunnistamisella ja heidän tarpeidensa ja odotustensa ymmärtämisellä. Tämän jälkeen myyntihenkilöt tai myyntitiimi lähestyvät potentiaalisia asiakkaita, esittelevät heille tuotteita tai palveluita, antavat tietoa niiden eduista ja ominaisuuksista sekä pyrkivät vakuuttamaan asiakkaat siitä, miksi juuri kyseinen tuote tai palvelu täyttää heidän tarpeensa parhaiten.

Myyntiprosessi voi sisältää neuvottelua hinnoista, tarjousten tekemistä, tilausten vastaanottamista, sopimusten tekemistä ja lopulta tuotteiden tai palveluiden toimittamista asiakkaille. Hyvä myyntityö edellyttää taitoa kuunnella asiakkaita, ymmärtää heidän tarpeitaan, tarjota ratkaisuja näihin tarpeisiin ja luoda luottamusta asiakassuhteessa.

Ympäristöt

Myynti voi tapahtua erilaisissa ympäristöissä, kuten myymälöissä, asiakaskäynneillä, puhelimitse, sähköpostitse tai digitaalisissa kanavissa. Myyntitoimintaan voi kuulua myös jälkimyyntipalveluita, kuten asiakastuen tarjoamista, tilausten seurantaa ja asiakassuhteen ylläpitämistä jatkuvana prosessina.

Tavoitteet

On tärkeää huomata, että myynti ja markkinointi ovat kaksi toisiinsa liittyvää, mutta erillistä käsitettä. Markkinointi keskittyy laajemmin tuotteiden tai palveluiden markkinointiin ja niiden kysynnän luomiseen, kun taas myynti keskittyy konkreettiseen tuotteiden tai palveluiden myyntiprosessiin ja asiakkaiden hankintaan. Kuitenkin markkinointi ja myynti työskentelevät usein yhdessä tavoitteenaan saada asiakkaat kiinnostumaan ja ostamaan yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita.

63 / 100

Piditkö sisällöstä?

Jaa tämä sivu sosiaaliseen mediaan.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää sinun tarpeista, toiveista ja tavoitteista.
Nyt