Category: Taloushallinto

Taloushallinto on yrityksen talouteen liittyvien toimintojen suunnittelua, seurantaa ja hallintaa. Se käsittää taloudellisen tiedon keräämisen, käsittelyn, analysoinnin ja raportoinnin, jotta voidaan varmistaa taloudellinen hallinta, päätöksenteko ja vastuullinen resurssien käyttö.

Lasku

Lasku on tärkeä asiakirja, joka sisältää tietoja myynnistä tai suoritetuista palveluista.

Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjä on ammattihenkilö, joka vastaa yrityksen tai organisaation kirjanpidon hoitamisesta.

Tilitoimisto

Tilitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa kirjanpito- ja taloushallintopalveluita muille yrityksille.

Perintä

Perintä tarkoittaa toimenpiteitä, joita tehdään saatavien tai velkojen perimiseksi, kun velallinen ei ole maksanut laskujaan sovittuna eräpäivänä.

Tilintarkastus

Tilintarkastus on riippumattoman ja pätevän tilintarkastajan suorittama tarkastustoiminta, jonka tarkoituksena on arvioida ja vahvistaa yrityksen tai organisaation taloudellisen raportoinnin ja tilinpäätöksen luotettavuutta, oikeellisuutta ja lainmukaisuutta.

Tilinpäätös

Tilinpäätös on yrityksen tai organisaation taloudellisen raportoinnin kokonaisuus, joka sisältää yrityksen taloudellisen tilanteen, tuloksen ja rahavirrat tiettynä tilikautena.