Category: Liiketoiminta

Liiketoiminta on taloudellista toimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa eli saavuttaa taloudellinen kannattavuus. Tämä tarkoittaa, että liiketoiminnan tulot ylittävät sen kulut. Liiketoiminnassa on kuitenkin myös muita tavoitteita, kuten kasvun tavoittelu, asiakastyytyväisyyden parantaminen, kilpailuedun saavuttaminen ja yhteiskunnallisen vastuun toteuttaminen.

Yrityskonsultti

Yrityskonsultti auttaa yrityksiä parantamaan taloudellista tulostaan, kasvamaan ja menestymään liiketoiminnassa monin eri tavoin.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yrittäjä

Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa harjoittaa yrityksen kautta liiketoimintaa.

Yritys

Yritys on organisaatio tai taloudellinen toimija, joka harjoittaa liiketoimintaa tavoitteenaan tuottaa voittoa.

Myynti

Myynti on prosessi, jossa yritys tai yksilö pyrkii saamaan asiakkaita ostamaan tuotteita tai palveluita vastikkeeksi maksusta.

Mainonta

Mainonta on markkinointiviestinnän osa-alue, joka tarkoittaa tuotteiden, palveluiden tai brändien edistämistä ja tiedottamista kohderyhmille erilaisten maksullisten viestintäkanavien kautta.

Markkinointi

Markkinointi on liiketoiminnan toimintojen kokonaisuus, jonka tavoitteena on tunnistaa ja täyttää asiakkaiden tarpeita ja haluja sekä luoda arvoa yritykselle.

Asiakkaat

Yrityksen asiakkaat ovat ne henkilöt, organisaatiot tai muut yritykset, jotka ostavat yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita vastikkeeksi maksusta.

Liikeidea

Liikeidea on perustava ajatus tai konsepti, joka kuvaa, mitä yritys aikoo tehdä, millaisia tuotteita tai palveluita se tarjoaa, miten se erottuu kilpailijoistaan ja millä tavoin se pyrkii luomaan arvoa asiakkailleen.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma vastaa kysymyksiin miksi yritys on olemassa, miten yritys toimii, kenelle yritys myy ja mitä tuotteita ja palveluita yritys myy.