Category: Johtaminen

Johtaminen viittaa toimintoihin, päätöksentekoon ja vastuun ottamiseen, jotka liittyvät organisaation ohjaukseen ja toiminnan suunnitteluun tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtaminen kattaa laajan kirjon toimintoja, joiden avulla yritystä johdetaan tehokkaasti ja menestyksekkäästi.

Hallitus

Yrityksen hallitus on organisaatio, joka vastaa yrityksen ylimmästä päätöksenteosta, strategiasta ja valvonnasta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.