Blogi

Juha Savilaakso auttaa yrittäjiä menestymään omassa liiketoiminnassaan.

Blogi liiketoiminnan avuksi

Blogi, joka auttaa yrittäjiä liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Kaikki sisällöt löytyy sivukartasta. Lue myös lisää digimarkkinoinnista.

Kategoriat

Hallitus

Yrityksen hallitus on organisaatio, joka vastaa yrityksen ylimmästä päätöksenteosta, strategiasta ja valvonnasta.

Lasku

Lasku on tärkeä asiakirja, joka sisältää tietoja myynnistä tai suoritetuista palveluista.

Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjä on ammattihenkilö, joka vastaa yrityksen tai organisaation kirjanpidon hoitamisesta.

Tilitoimisto

Tilitoimisto on yritys tai organisaatio, joka tarjoaa kirjanpito- ja taloushallintopalveluita muille yrityksille.

Yrityskonsultti

Yrityskonsultti auttaa yrityksiä parantamaan taloudellista tulostaan, kasvamaan ja menestymään liiketoiminnassa monin eri tavoin.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yrittäjä

Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa harjoittaa yrityksen kautta liiketoimintaa.

Yritys

Yritys on organisaatio tai taloudellinen toimija, joka harjoittaa liiketoimintaa tavoitteenaan tuottaa voittoa.

Perintä

Perintä tarkoittaa toimenpiteitä, joita tehdään saatavien tai velkojen perimiseksi, kun velallinen ei ole maksanut laskujaan sovittuna eräpäivänä.

Tilintarkastus

Tilintarkastus on riippumattoman ja pätevän tilintarkastajan suorittama tarkastustoiminta, jonka tarkoituksena on arvioida ja vahvistaa yrityksen tai organisaation taloudellisen raportoinnin ja tilinpäätöksen luotettavuutta, oikeellisuutta ja lainmukaisuutta.

Tilinpäätös

Tilinpäätös on yrityksen tai organisaation taloudellisen raportoinnin kokonaisuus, joka sisältää yrityksen taloudellisen tilanteen, tuloksen ja rahavirrat tiettynä tilikautena.

SWOT-analyysi

SWOT-analyysi kertoo liikeidean, yrittäjän ja yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Myyntilaskelma

Myyntilaskelma on laskelma tai ennuste, joka kuvaa yrityksen odotettuja myyntituloja tiettynä ajanjaksona.

Kannattavuuslaskelma

Kannattavuuslaskelma on taloudellinen laskelma, joka arvioi yrityksen taloudellisen kannattavuuden ja tuottavuuden.

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on taloudellinen raportti, joka kuvaa yrityksen rahavirtoja tietyllä ajanjaksolla.

Myynti

Myynti on prosessi, jossa yritys tai yksilö pyrkii saamaan asiakkaita ostamaan tuotteita tai palveluita vastikkeeksi maksusta.

Mainonta

Mainonta on markkinointiviestinnän osa-alue, joka tarkoittaa tuotteiden, palveluiden tai brändien edistämistä ja tiedottamista kohderyhmille erilaisten maksullisten viestintäkanavien kautta.

Markkinointi

Markkinointi on liiketoiminnan toimintojen kokonaisuus, jonka tavoitteena on tunnistaa ja täyttää asiakkaiden tarpeita ja haluja sekä luoda arvoa yritykselle.

Asiakkaat

Yrityksen asiakkaat ovat ne henkilöt, organisaatiot tai muut yritykset, jotka ostavat yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita vastikkeeksi maksusta.

Liikeidea

Liikeidea on perustava ajatus tai konsepti, joka kuvaa, mitä yritys aikoo tehdä, millaisia tuotteita tai palveluita se tarjoaa, miten se erottuu kilpailijoistaan ja millä tavoin se pyrkii luomaan arvoa asiakkailleen.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma vastaa kysymyksiin miksi yritys on olemassa, miten yritys toimii, kenelle yritys myy ja mitä tuotteita ja palveluita yritys myy.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää sinun tarpeista, toiveista ja tavoitteista.
Nyt